NĂM 2020, BỒI THƯỜNG VỀ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất. Trong đó, nếu chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường. Bài viết dưới đây sẽ nêu rõ những quy định bồi thường đối với tài sản là cây trông và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất.

 

          Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất. Trong đó, nếu chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường. Bài viết dưới đây sẽ nêu rõ những quy định bồi thường đối với tài sản là cây trông và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất.

          Đối với cây trồng

          (Căn cứ Khoản 1 Điều 90 Luật Đất đai 2013)

          Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại về cây trồng thì chủ sở hữu được bồi thường theo các trường hợp như sau:

          - Trường hợp cây trồng hàng năm: mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất;

          - Trường hợp cây trồng lâu năm: mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất;

          - Trường hợp cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác: được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại;

          - Trường hợp cây rừng: bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

          Đối với vật nuôi

          (Căn cứ Khoản 2 Điều 90 Luật Đất đai 2013)

          Khi nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại về vật nuôi là thủy sản thì được bồi thường như sau:

          - Trường hợp vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường;

          - Trường hợp vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm;

          - Trường hợp vật nuôi là thủy sản có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra;

          - Mức bồi thường cụ thể đối với vật nuôi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

          Trên đây là toàn bộ quy định về bồi thường về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất. Ngoài ra, tùy từng tỉnh mà có quyết định ban hành quy định về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khác nhau.

Ví dụ:

+ Tỉnh Thanh Hóa: Theo quyết định 11/2020/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa, về đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và quy định việc xác định giá trị bồi thường, ban hành Bảng giá cây trồng và vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi nhà nước thu hồi.

+ Tỉnh Tây Ninh: Theo quyết định 02/2020/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh, quy định về giá bồi thường đối với cây trồng và vậy nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bản tỉnh Tây Ninh, phụ lục 01 và 02, 03 ban hành kèm theo bảng chi phí bồi thường về cây trồng, vật nuôi và chi phí di chuyển đối với vật nuôi.

 

-XT-

MỌI THẮC MẮC QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ TỚI:

HOTLINE: 03.2518.2518

 FB: LUẬT SƯ THÀNH ĐẠT/ LUẬT VÌ CHÂN LÝ

ZALO: 03.2518.2518

ĐỊA CHỈ: CS1: PHÒNG 1936, TÒA HH4C, KHU ĐÔ THỊ LINH ĐÀM, HOÀNG MAI, HÀ NỘI.

CS2: PHÒNG 1810, TÒA HH1A, KHU ĐÔ THỊ LINH ĐÀM, HOÀNG MAI, HÀ NỘI.

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

 

Gửi yêu cầu tới chúng tôi
Tên khách hàng  
Địa chỉ
Điện thoại  
Email    
Nội dung yêu cầu 
Security Code*
    

Các thông tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Tìm kiếm