Báo giá

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ PHÁP LÝ   

       Biểu phí Luật sư thể hiện vai trò trách nhiệm của Luật sư trong từng vụ việc/từng mối quan hệ xã hội, tính minh bạch của dịch vụ Luật sư, chất lượng Luật sư và phù hợp với tình hình chung của nền kinh tế cũng như nhu cầu sử dụng Luật sư tại Việt Nam. Cụ thể như sau:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

STT

 

 

 

 

 

DỊCH VỤ PHÁP LÝ LUẬT SƯ

 

 

 

 

 

MỨC PHÍ THUÊ LUẬT SƯ
(Đơn vị: VNĐ)

 

 

 

 

 

GHI CHÚ

1

Tư vấn pháp luật trực tiếp tại Văn phòng

300.000 – 500.000/1 lượt

 

2

Soạn thảo Đơn thư kiến nghị, Đơn yêu cầu, Đơn đề nghị,…

500.000 – 1.000.000 /1đơn

Hỗ trợ gửi văn bản tới bên thứ ba

3

Soạn thảo Di chúc; Văn bản thỏa thuận về tài sản; Văn bản phân chia tài sản

2.000.000–4.000.000/1 bản

Đã bao gồm phí tư vấn, không bao gồm lệ phí công chứng – chứng thực

4

Soạn thảo Đơn khởi kiện; Đơn kháng cáo; Đơn khiếu nại; Đơn tố cáo, tố giác…

1.000.000 –2.000.000/1đơn

Áp dụng cho thủ tục khiếu nại, tố cáo, các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động…

5

Soạn thảo hợp đồng kinh tế, thương mại, dân sự …

3.000.000-50.000.000/1 hợp đồng

Không bao gồm phí dịch thuật, công chứng, chứng thực (nếu có)

6

Giải quyết tình huống pháp lý bằng tư vấn trực tiếp theo hết vụ việc và soạn thảo văn bản

5.000.000 – 20.000.000/1vụ việc

Áp dụng cho những tình huống pháp lý phức tạp, quan trọng cần có lời tư vấn chính thức của luật sư

7

Thù lao Luật sư tham gia tố tụng/Đại diện tại Tòa án/Trọng tài thương mại

Tùy theo từng vụ việc

Vụ án: Hình sự, Dân Sự, Ly Hôn, Đất đai, Lao Động, Hành chính, Kinh doanh thương mại…

8

Luật sư Tư vấn pháp luật tại nhà 

 

- Nội thành Hà Nội: < 10 km: 500.000-800.000

- Từ 10- 30km:900.000

- Từ 30- 50km: 1.000.000

- 50- <80 km: 1.200.000

- > 80 km: 1.500.000

Tư vấn trực tiếp của luật sư tại nhà khách hàng.

9

Luật sư đi Xác minh, thu thập chứng cứ. Thu thập trích lục bản đồ, thông tin thửa đất…

Xác minh:

dưới 100km:10.000.000

>100km:15.000.000-20.000.000

Đã bao gồm chi phí đi lại, ăn ở...

10

Môi giới thương mại/Đại diện cho thương nhân

2.000.000-20.000.000

Bao gồm chi phí đi lại, ăn nghỉ ngoài khu vực Hà Nội, thời gian sử dụng Luật sư không qúa 48h

 

 

 

 

11

Dịch vụ Luật sư riêng

5.000.000 -10.000.000/tháng

Thời gian sử dụng Luật sư từ 16h/tháng đến 32h/tháng

 

 

Tìm kiếm