Người sử dụng lao động có cần phải ban hành nội quy lao động hay không? Theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau: “1. Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản, nếu sử dụng dưới 10 người ...
Xu thế hội nhập hiện nay, việc thuê lao động không chỉ đối tượng là những công dân trong nước, mà còn là những đối tượng lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Trong quan hệ lao động tại Việt Nam, trường hợp doanh nghiệp Việt Nam bị chấm dứt hoạt động có ảnh hưởng gì đối với người lao động ...
Trong quá trình thực hiện, nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài về vị trí, chức danh công việc, hình thức làm việc, số lượng, địa điểm, thì người sử dụng lao động phải báo cáo trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài. Vậy nếu người sử dụng lao động ...
Pháp luật Việt Nam quy định khi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp cơ quan, tổ ...
Hiện nay người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không phải là một hiện tượng mới mà giờ đây nó đã phổ biến đối với các thành phố lớn tại Việt Nam. Khi doanh nghiệp có nhu cầu tuyền người lao động nước ngoài có bắt buộc lập hợp đồng thử việc không? ...
Đối với Doanh nghiệp khi tuyển dụng người lao động là người nước ngoài vào làm việc để đáp ứng nhu cầu mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được thì cá nhân, tổ chức khi sử dụng phải báo cáo, giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động là người nước ngoài cho các cơ quan có thẩm quyền. Vậy ...
Khi người nước ngoài, người Việt Nam kết hôn với nhau thì mỗi bên phải tuân thủ theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn. Đồng thời, nếu kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam thì người nước ngoài. Vậy người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam có thuộc diện miễn Giấy phép lao động động ...
Thực trạng việc sử dụng lao động là người nước ngoài ngày càng phổ biến đặc biệt là trong những lĩnh vực mới đối với công việc tại nước Việt Nam. Vậy Người lao động nước ngoài sẽ được trả lương ngoại tệ, hay tiền đồng Việt Nam? ...
Hiện tượng người nước ngoài là người lao động làm việc tại Việt Nam cũng không phải hiện tượng gì mời mẻ trái lại đó lại là cơ hội to lớn khi người nước ngoài có kinh nghiệp phong phú, cách làm việc khác giúp cho phần nào trong công việc người Việt tiếp thu cách làm việc của phương tây. Trái lại khi người ...
Tại thị trường lao động Việt Nam hiện nay đang rất cần những nguồn lao động có kỹ thuật chuyên môn cao để vận hành doanh nghiệp phát triển. Do vậy, việc tuyển dụng lao động nước ngoài vào làm việc cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại Việt Nam là điều quan trọng giúp doanh nghiệp có những thế mạnh lớn để khẳng ...
1 
Tìm kiếm