Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế là một trong những hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Khi thực hiện việc đầu tư thông qua việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng những điều kiện nhất định và thực hiện ...
Nhằm đẩy mạnh hội nhập kinh tế theo xu thế chung của thế giới,Việt Nam đã và đang thực hiện các chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư nước ngoài để thu hút vốn đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội. Khi đầu tư vào thị trường Việt Nam, dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài có thể ...
Các quy định về điều kiện của pháp luật của tổ chức nước ngoài kinh doanh dịch vụ lữ hành tại Việt Nam ...
Trình tự thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để kinh doanh dịch vụ lữ hành được pháp luật quy định như thế nào? ...
Doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh dịch vụ lữ hành có các quyền và nghĩa vụ gì khi kinh doanh ở Việt Nam? ...
FDI là gì, doanh nghiệp FDI là gì và phải lưu ý những điều gì khi hoạt động? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau từ công ty Luật Vì Chân Lý Themis về vấn đề này. ...
Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt là PPP) là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng dự án giữa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình hạ tầng, cung cấp dịch vụ ...
Nhằm đảm bảo tính pháp lý và tăng cường sự minh bạch các nhà đầu tư nước ngoài được hưởng những quyền, giới hạn được quy định rõ ràng bởi một số ràng buộc pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Cụ thể: Căn cứ theo quy định tại Mục B Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định về danh mục ...
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những nhân tố quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của một quốc gia. Vai trò của vốn đầu tư Nước ngoài đối với phát triển kinh tế xã hội nước ta đã được thực tiễn minh chứng. Cùng với quá trình toàn cầu hóa, vai trò của đầu tư trực tiếp nước ...
Tại nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả các quốc gia phát triển như Hàn Quốc, Canada, Pháp... và những quốc gia đang phát triển như Indonesia, Philippines... việc huy động nguồn lực xã hội thông qua phương thức PPP đã được áp dụng từ lâu và đóng góp đáng kể cho việc phát triển hạ tầng xã hội của mỗi quốc gia. ...
Hiện nay, nhu cầu đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng. Nhằm xóa bỏ rào cản pháp lý thông qua tỷ lệ vốn góp FDI từ Luật Đầu tư 2014 đã xoá bỏ các quy định phân biệt giữa đầu tư gián tiếp và đầu tư trực tiếp, hạn chế rào cản trong thủ tục đầu tư thông qua hàng loạt các ...
Những năm gần đây, với môi trường đầu tư hấp dẫn, nền tảng chính trị ổn định và tiềm năng tăng trưởng kinh tế khá cao, Việt Nam đã và đang thành công trong việc thu hút đầu tư từ nước ngoài. Trong đó, Logistics là một trong số những lĩnh vực được nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm do có tiềm năng ...
1 2 
Tìm kiếm