Người sử dụng đất khi có yêu cầu cấp Sổ đỏ thì tùy thuộc vào từng trường hợp mà phải nộp những khoản tiền khác nhau như: Lệ phí cấp giấy chứng nhận, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất…Dưới đây là chi phí cấp Sổ đỏ của 63 tỉnh thành. ...
CẬP NHẬT BẢNG GIÁ ĐẤT 63 TỈNH THÀNH GIAI ĐOẠN 2020-2024 ...
Một số cách kiểm tra sổ đỏ thật hay giả? ...
Tình trạng người dân mua đất nhưng diện tích đất thực tế bị thiếu so với diện tích đất trên sổ đỏ diễn ra khá phổ biến. Phần nhiều vì người dân chủ quan, chỉ mua theo diện tích đất trên sổ đỏ mà không tiến hành đo đạc lại khi mua bán. Vậy sau khi nhận chuyển nhượng nếu diện tích đất bị thiếu ...
hướng dẫn viết di chúc (phần 3) ...
hướng dẫn viết di chúc (phần 2) ...
Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Vậy làm sao để di chúc không mắc phải những vấn đề pháp lý dẫn đến vô hiệu, mục đích của di chúc là nhằm đáp ứng theo nguyện vọng của người để lại di sản. Tuy nhiên, không ít trường hợp di ...
Tình huống: Đất có nguồn gốc từ cha mẹ, nhưng không có bất kỳ hồ sơ, giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc. Khi mất cha mẹ không để lại di chúc, một người con (A) đã được cơ quan nhà nước cấp GCNQSDĐ (sổ đỏ). Hồ sơ địa chính quản lý đều đứng tên người con (A) đã được cấp, nay những người con còn ...
1 2 3 
Tìm kiếm