KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP SỔ ĐỎ THÌ CÓ ĐƯỢC TIẾP TỤC SỬ DỤNG ĐẤT?

Hiện nay Trong bối cảnh pháp luật về đất đai ngày càng được siết chặt, câu hỏi đặt ra là liệu những hộ gia đình, cá nhân khi không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có thể tiếp tục sử dụng mảnh đất của mình hay không? Đây không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người dân trong việc sử dụng đất đai - tài sản quý giá và thiết yếu. Để làm rõ vấn đề này, chúng ta cần phải hiểu rõ về các quy định hiện hành và thực tiễn áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này.
           Hiện nay Trong bối cảnh pháp luật về đất đai ngày càng được siết chặt, câu hỏi đặt ra là liệu những hộ gia đình, cá nhân khi không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có thể tiếp tục sử dụng mảnh đất của mình hay không? Đây không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người dân trong việc sử dụng đất đai - tài sản quý giá và thiết yếu. Để làm rõ vấn đề này, chúng ta cần phải hiểu rõ về các quy định hiện hành và thực tiễn áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này.

Cụ thể khoản 5 Điều 95 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

...

5. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã kê khai đăng ký được ghi vào Sổ địa chính, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu có nhu cầu và có đủ điều kiện theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp đăng ký biến động đất đai thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc chứng nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp đăng ký lần đầu mà không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được tạm thời sử dụng đất cho đến khi Nhà nước có quyết định xử lý theo quy định của Chính phủ.

...

Quy định trên có đề cập, trường hợp đăng ký lần đầu mà không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được tạm thời sử dụng đất cho đến khi Nhà nước có quyết định xử lý theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, khi đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu mà không đủ điều kiện cấp thì vẫn được tiếp tục sử dụng đất cho đến khi Nhà nước có quyết định xử lý theo quy định của Chính phủ.

Không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Nhà nước có thu hồi đất không?

Điều 82 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này;

2. Đất được Nhà nước giao để quản lý;

3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;

4. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này.

Đồng thời, căn cứ khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai 2013 quy định:

...
           2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này.

Như vậy, trong trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai 2013 được đề cập ở trên.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Vì Chân Lý Themis gửi tới quý khách hàng. Mong rằng nội dung trên sẽ giúp ích được cho quý khách hàng. Nếu quý khách hàng còn vướng mắc cần giải đáp vui lòng liên hệ cho Luật Vì Chân Lý Themis theo thông tin dưới đây.

-LN-

MỌI THẮC MẮC KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ TỚI

HOTLINE: 03.2518.2518

FB: LUATSUTHANHDAT

ZALO: 03.2518.2518

TRỤ SỞ: PHÒNG 1936, TÒA HH4C, KHU ĐÔ THỊ LINH ĐÀM, NGUYỄN HỮU THỌ, HOÀNG MAI, HÀ NỘI.

Gửi yêu cầu tới chúng tôi
Tên khách hàng  
Địa chỉ
Điện thoại  
Email    
Nội dung yêu cầu 
Security Code*
    

Các thông tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Tìm kiếm