Các vấn đề cần lưu ý khi tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

HĐCNQSDĐ phải thỏa mãn các điều kiện có hiệu lực pháp luật của một giao dịch dân sự theo quy định của Điều 117 Bộ luật dân sự 2015
 HĐCNQSDĐ phải thỏa mãn các điều kiện có hiệu lực pháp luật của một giao dịch dân sự theo quy định của Điều 117 Bộ luật dân sự 2015:

- Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch được xác lập;

- Chủ thể tham gia vào giao dịch dân sự phải được hoàn toàn tự nguyện;

- Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội;

- Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

Luật sư Vì Chân Lý Themis

Như vậy, ngoài việc phải tuân thủ các quy định về yêu cầu chủ thể, mục đích, nội dung, hình thức nêu trên của giao dịch dân sự thì HĐCNQSDĐ muốn phát sinh hiệu lực pháp luật còn cần phải đáp ứng điều kiện được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 đó là: “Hợp đồng chuyển nhượng,...quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực...”.

Thời điểm phát sinh hiệu lực của HĐCNQSDĐ được xác định từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính theo quy định tại khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai “Việc chuyển nhượng, ...quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.”

Ngoài các điều kiện cơ bản được quy định trong BLDS 2015 mà HĐCNQSDĐ cần tuân thủ để đảm bảo phát sinh quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia giao kết hợp đồng thì lưu ý đến quy định của văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan đến các điều kiện cơ bản làm phát sinh hiệu lực đối với HĐCNQSDĐ mà các bên tham gia giao kết hợp đồng phải thực hiện cụ thể gồm:

- Bên chuyển nhượng phải là chủ thể có QSDĐ hợp pháp, được phép CNQSDĐ.

- Bên nhận chuyển nhượng phải bảo đảm các điều kiện: Là người được phép tham gia giao dịch CNQSDĐ; Không bị hạn chế quyền nhận CNQSDĐ (Không thuộc các trường hợp bị hạn chế nhận CNQSDĐ theo quy định của Luật Đất đai năm 2013);

- Điều kiện về đối tượng chuyển nhượng:

·       QSDĐ đã được cấp giấy chứng nhận;

·      QSDĐ không thuộc diện đang bị tranh chấp (Hiện chưa có cơ quan có thẩm quyền nào đang thụ lý, giải quyết khiếu nại, đơn khởi kiện về QSDĐ);

-QSDĐ không thuộc diện bị kê biên bảo đảm thi hành án. Trường hợp QSDĐ đang là tài sản bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của bên chuyển nhượng thì không được chuyển nhượng (Thuộc điều cấm của pháp luật đất đai);

- QSDĐ phải còn thời hạn sử dụng đất. Trường hợp đã hết thời hạn sử dụng đất mà chưa xin gia hạn được hiểu là bên chuyển nhượng không được sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

- QSDĐ chuyển nhượng phải bảo đảm diện tích tối thiểu để tách thửa theo quy định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất chuyển nhượng. Không thỏa mãn điều kiện tách thửa được hiểu là đối tượng của hợp đồng không thực hiện được.

Để HĐCNQSDĐ phát sinh hiệu lực trên thực tế các bên tham gia giao kết hợp đồng cần thực hiện đúng theo các quy trình, thủ tục để được đăng ký QSDĐ tại cơ quan đăng ký đất đai có thẩm quyền. Việc CNQSDĐ có hiệu lực kể từ thời điểm người nhận chuyển nhượng đăng ký vào sổ địa chính.

Luật sư Vì Chân Lý Themis 1

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: 

CÔNG TY LUẬT VÌ CHÂN LÝ THEMIS

 

Điện thoại yêu cầu dịch vụ hoặc tư vấn luật: 0325182518/19006196
Tư vấn miễn phí qua:

FB: https://www.facebook.com/luatsuthanhdat85

hoặc zalo 0325182518 hoặc mail: vichanlylawfirm@gmail.com

📌Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatvichanly

📌Youtube: https://www.youtube.com/@Vichanlythemis

Tham gia cộng đồng hơn 60.000 người của chúng tôi: 

📌 https://www.facebook.com/groups/congdongluatsudatdai

Gửi yêu cầu tới chúng tôi
Tên khách hàng  
Địa chỉ
Điện thoại  
Email    
Nội dung yêu cầu 
Security Code*
    

Các thông tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Tìm kiếm