Mẫu đơn kiến nghị về việc thụ lý, giải quyết vụ án 2019

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===o0o===

 

Hà nội, ngày        tháng          năm 2019

 

ĐƠN KIẾN NGHỊ

(V/v: Thụ lý, giải quyết vụ án)

 

Kính gửi : ..........................................................................

 

Tên tôi là:.........................................................................................................

Sinh năm:.........................................................................................................  

Địa chỉ: ........................................................................................................... .  

Là người khởi kiện trong vụ án dân sự về ……………………………………….. đã nộp trực tiếp đơn khởi kiện tới Tòa án nhân dân                                xem xét, giải quyết ngày      /       /        . Căn cứ theo quy định tại Điều 191 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện thì :

Điều 191. Thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

a) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;

b) Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật này;

c) Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;

d) Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Tòa án trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình lưu tâm xem xét và giải quyết cho công dân theo đúng quy định pháp luật về tố tụng dân sự.

Trân trọng !

 

 

Kính đơn

 

MỌI THẮC MẮC KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ TỚI

Hotline: 03.2518.2518 / 0937.854.000

FB: Luatsuthanhdat / Luật Vichanly Law

Zalo : 03.2518.2518 / 0937.854.000 

Địa chỉ:

CS1: Phòng 1936, tòa HH4C, khu đô thị Linh Đàm, Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội.

CS2: Phòng 1810, tòa HH1A, khu đô thị Linh Đàm, Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội

 

Gửi yêu cầu tới chúng tôi
Tên khách hàng  
Địa chỉ
Điện thoại  
Email    
Nội dung yêu cầu 
Security Code*
    

Các thông tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Tìm kiếm