TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

 

 

 

Kính gửi : …………………………………...............

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

.....Giờ….phút, ngày…/…/….…

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

          (Ký, ghi rõ họ tên)

 

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

 

1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất:.....................................................................................................

...................................................................................................................................................           ...................................................................................................................................................   

  1.2 Địa chỉ: ............................................................................................................................

...................................................................................................................................................

2. Thửa đất đăng ký chuyển mục đích sử dụng:

   2.1. Thửa đất số:....................................; 2.2. Tờ bản đồ số: ................................................;

   2.3. Địa chỉ tại:.......................................................................................................................

   ........................................................................ ......................................................................;

   2.4. Diện tích thửa đất:................... m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:.....................................;                     

   2.6. Thời hạn sử dụng đất:............................;

   2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .................................................................................................;   

   2.8. Tài sản gắn liền với đất:...................................................................................................        ...................................................................................................................................................   

    2.9. Nghĩa vụ tài chính về đất đai:.........................................................................................

    2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

        - Số phát hành:........................ (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

        - Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:....................., ngày cấp ...../...../.......

3. Mục đích sử dụng đất đăng ký chuyển sang : ..................................................................

 ..................................................................................................................................................

5- Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên

      - ...........................................................................................................................................

      - ...........................................................................................................................................

      - ...........................................................................................................................................

      - ...........................................................................................................................................

      - ...........................................................................................................................................     

         

            Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

 

                                                      ……, ngày .... tháng ... năm ......

                                                   Người viết đơn

                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)   

 

_TH_

MỌI THẮC MẮC QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ TỚI:

HOTLINE: 03.2518.2518

FB: LUẬT SƯ THÀNH ĐẠT/ LUẬT VÌ CHÂN LÝ

ZALO: 03.2518.2518

TRỤ SỞ: SỐ 29, TỔ 8, PHƯỜNG THANH NHÀN, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ: PHÒNG 1936, TÒA HH4C, KHU ĐÔ THỊ LINH ĐÀM, HOÀNG MAI, HÀ NỘI.

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi yêu cầu tới chúng tôi
Tên khách hàng  
Địa chỉ
Điện thoại  
Email    
Nội dung yêu cầu 
Security Code*
    

Các thông tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Tìm kiếm