MẪU DI CHÚC

MẪU DI CHÚC

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

DI CHÚC

          Hôm nay, ngày …tháng… năm… tại địa chỉ: ......................................................................................................................

Chúng tôi là:

Ông: ..............................................                                      Sinh năm:.........

CMND số ....................... do .......................................... cấp ngày .............................

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:.......................................................................................

            Nay, trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị bất kỳ một sự lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép nào, tôi lập di chúc này để định đoạt như sau:

          Tài sản của tôi gồm:

1/ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng của tôi theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số .................... (số phát hành sổ)................. (số vào sổ cấp GCNQSDĐ), do ..................... cấp ngày .............................

Thông tin cụ thể như sau:

1. Thửa đất:

- Thửa đất số: …........                      Tờ bản đồ số: …........

- Địa chỉ: ...................................................................................................................

- Diện tích hiện trạng sử dụng:......................

- Hình thức sử dụng: .............................

- Mục đích sử dụng đất: …........................

- Thời hạn sử dụng: …...........................

- Nguồn gốc sử dụng: .............................

2. Nhà ở:

- Loại nhà ở: ..........................;

- Diện tích sàn: ................... m2;

- Kết cấu nhà: ........................;

- Số tầng: ............................;

- Thời hạn xây dựng: ....................;

- Năm hoàn thành: .........................;

2/ Một số tài sản khác (nếu có)

             Toàn bộ quyền sử dụng phần diện tích đất và quyền sở hữu các tài sản trên thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu hợp pháp của tôi..............., Tôi để lại cho con .................

Bà: .........................                    Sinh năm: .....................

CMND số: ........... do ............................. cấp ngày ....................

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ........................................................................................

Ông: ....................................         Sinh năm: ........................

CCCD số: ........................ do .......................... cấp ngày .....................

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:......................................................................................

            Sau khi chúng tôi qua đời, con tôi ..................... .............................. được toàn quyền quản lý, sử dụng, định đoạt phần diện tích đất và quyền sở hữu các tài sản trên đất hiện có mà không ai được ngăn cản, tranh giành hay đòi hỏi dù bất kỳ lý do gì.

          Tôi giao lại cho ....................... giữ 01 (một) bản di chúc này, giao cho …..................  giữ 01 (một) bản di chúc này, khi tôi chết đi …..................... có nghĩa vụ công bố nội dung bản di chúc này của tôi.

             Bản di chúc này được lập thành …. (….) bản, mỗi bản gồm …. (....) trang bao gồm nội dung di chúc của tôi

          Tôi đồng ý ký, ghi rõ họ tên và điểm chỉ ngón trỏ phải dưới đây để làm bằng chứng.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(Ký, ghi rõ họ tên và điểm chỉ)

 

 

MỌI THẮC MẮC QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ TỚI:

HOTLINE: 03.2518.2518

FB: LUẬT SƯ THÀNH ĐẠT/ LUẬT VÌ CHÂN LÝ

ZALO: 03.2518.2518

ĐỊA CHỈ: PHÒNG 1936, TÒA HH4C, KHU ĐÔ THỊ LINH ĐÀM, HOÀNG MAI, HÀ NỘI.

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

 

 

 

 

 

 

Gửi yêu cầu tới chúng tôi
Tên khách hàng  
Địa chỉ
Điện thoại  
Email    
Nội dung yêu cầu 
Security Code*
    

Các thông tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Tìm kiếm