Để giảm thiểu ảnh hưởng của dịch Covid-19 và khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh phục hồi kinh doanh, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. ...
Tình hình dịch CoVid-19 gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhiều cơ sở kinh doanh buộc phải đóng cửa để thực hiện cách ly xã hội. Nhiều doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh hoặc phá sản. Nhiều hợp đồng bị hủy bỏ. Việc ban hành nghị định mang tính hỗ trợ kịp thời giúp các ...
MẪU BIÊN BẢN PHÂN CHIA THỪA KẾ THAM KHẢO ...
1 2 3 4 5 6 7 
Tìm kiếm